Πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία

Μαριάνα Βαζαίου
Events Executive
Τηλ.: 210 998 4932
E-mail: vazaiou.m@ethosmedia.eu

Πληροφορίες σχετικά με θέματα χορηγιών

Κωνσταντίνος Ουζούνης
Γενικός Διευθυντής
Τηλ.: 210 998 4864
E-mail: ouzounis.k@ethosmedia.eu

Τόπος διεξαγωγής